UNISON

VAD ÄR PACOM UNISON?

PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör att du kan hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt.

Unison är utvecklad för segment så som sjukhus, universitet, företagsparker, publika verksamheter,  flygplatser, hamnar och kommuner.

VARFÖR SKA DU VÄLJA PACOM UNISON?

EXTERNA BEHÖRIGHETSSYSTEM

Unison kan integreras mot behörighetssystem vilket möjliggör import och export av logiska och

fysiska behörigheter för användare i Unison. Detta minskar avsevärt administrationen, höjer säkerheten och sparar både tid och pengar.

Vill du veta mer om hur du kan använda Unison till att hantera säkerheten i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer eller ladda ner våra broschyrer och datablad.

GRAFISK PRESENTATION

Med hjälp av Unisons importguide i CAD, kan du importera en ritning och tillverka interaktiva, professionella och dynamiska översiktsritningar på bara några minuter. Unisons importguide länkar på ett intelligent sätt symboler i CAD till systemenheter under importprocessen – vilket sparar avsevärd tid som annars skulle läggas på att importera en enhet i taget och placera den på rätt plats på översiktsritningen.

AUTOMATISKA HÄNDELSEKEDJOR OCH VILLKORSSTYRNING

I Unison är det möjligt att skapa automatiska händelsekedjor som styrs av en viss typ av aktivitet eller tidpunkt på dygnet. Du har också möjlighet att skapa villkor som måste uppfyllas innan till exempel ett larm kan återställas ( så som att instruktioner behöver läsas och godkännas).

ANVÄNDARROLLER

Unisons ”arbetsytor” gör det möjligt för dig att bestämma utseende och innehåll för det användargränssnitt som skall presenteras för en viss roll eller en viss användare – vilka verktygsfält, menyer och grafiska vyer som ska presenteras och placeringen av dessa..

SMARTA SÖKFUNKTIONER

Unison ger dig möjlighet att märka (tagga) ett systemobjekt med en kombination av nyckelord. I likhet med en inbyggd sökmotor förenklas systemadministrationen dramatiskt genom att man tilldelar nyckelord till enheterna eller användarna. Det gör att du söka, filtrera och massuppdatera stora volymer information.

KRAFTFULL RAPPORTERING

Unisons rapporteringsmodul gör det möjligt för dig att ta väl underbyggda affärsbeslut. Du kan välja mellan ett stort utbud av färdiga rapporter eller skapa egna med hjälp av Unisons användarvänliga ”drag-and-drop”-verktyg.

SEGMENTERING

Unison kan delas upp i mindre system där användaren endast administrerar relevant data för dennes roll. Segmentering kan göras på alla ingående undersystem, kortinnehavare, larmköer etc..

HR SYSTEM

Unison kan integreras med HR system för att automatiskt hämta personuppgifter när personal börjar eller slutar. Detta reducerar risken för att aktiva behörigheter finns kvar när personal lämnat företaget.