UNISONVISIT

UnisonVisit är en besöksmodul i Unison. Fördelarna är många; Besökaren kan få access i passersystemet utan att behöva administreras i Unison. Behörigheten är redan förutbestämd och aktiveras av receptionist, vilket minimerar tidsfördröjning vid besökets början.

Vid förbokningen så får besökaren ett mail med QR-kod, besökaren checkar då in/ut själv med hjälp av QR-koden. Besöksbrickan skrivs ut och besöksmottagaren meddelas att gästen anlänt via mail och/eller sms(valbart) . Detta system ger en snabbare in-/utcheckning både för besökare och receptionist. Intrycket av företaget blir professionellt, effektivt och innovativt. Effekterna visar sig både i ekonomiska och tidsbesparande fördelar. Tidsbesparingen kring administrationen av besökshanteringen är märkvärd och receptionisterna kan därmed kan öka sin produktivitet inom andra områden och bidra till en ökad lönsamhet för organisationen.

1. SJÄLVREGISTRERING

Besökare kan registrera sig själva i den smidiga självregistreringskiosken, med stöd för flera språk.

2. PARKERINGSHANTERING

Registrera besökarens registreringsnummer för enklare hantering av företagets parkeringsplatser.

3. SJÄLVINCHECKNING

Besökaren kan själv checka in/ut vid en obemannad kiosk med hjälp av en i förväg erhållen QR-kod. I samma kiosk får besökaren sin besöksbricka.

4. RECEPTIONSKLIENT

Personal i receptionen har en överskådlig vy över vilka som befinner sig i huset och checkar enkelt in/ut besökare i UnisonVisits tydliga gränssnitt.

5. FÖRHANDSREGISTRERING I WEBPORTALEN

Förhandsregistrera besökare i UnisonVisits enkla webgränssnitt.

6. GRUPPHANTERING

UnisonVisit hanterar grupper lika fort och smidigt som enstaka personer.

VARFÖR SKA DU VÄLJA  PACOM UNISONVISIT?

UnisonVisit är speciellt framtaget för Unisonkunder men kan med fördel även användas som standalone system om man ännu inte valt att investera i en Unisonplattform.

UnisonVisit administrerar besökare, skriver ut besöksbrickor och skapar förutsättningar för automatisk besökshantering. UnisonVisit skapar användare och kort i Unison vid besökets början, samt tar bort dessa när besöket är avslutat. Med UnisonVisit får besökaren automatiskt ett aktiverat passerkort som kan användas under besöket.

Systemet levereras som en del av Unison och snabbar på och förenklar besöksmottagningsflödet för både besökare och personal. Systemet skapar ett professionellt intryck av företaget tack vare automatiserade rutiner.

UnisonVisit levereras med receptionsklient, självregistreringsklient, webbportal för föranmälan och automatisk besökshantering.