STANLEY Security hjälper företag att fokusera på sin kärnverksamhet och säkra upp sin IT drift genom att erbjuda en molnbaserad tjänst uppbyggd kring PACOM Unison.

Mindre anläggningar samt anläggningar där kunderna har en begränsad IT-avdelning drar stor nytta av STANLEYs molntjänst. Brist på tid, eller avsaknad av kunskap, är två faktorer som riskerar leda till allvarliga brister i säkerheten och många är inte medvetna om att riskerna överhuvudtaget existerar.

”Frågar man kunderna när de gjorde en back-up av systemet senast så brukar de flesta kunna ge ett svar. Men frågar man när de återskapade och testade att det fungerar senast visar det sig i majoriteten av fallen att detta aldrig gjorts, säger Magnus Petterson hos STANLEY Security Sverige.

Med STANLEY Securitys molntjänst uppstår aldrig denna problematik. Idén med lösningen är att kunderna får tillgång till service och drift av deras system i en säker och bra IT miljö byggd av virtuella servrar som får det underhåll som krävs. Mindre anläggningar kan utnyttja många av de fördelar som kommer med PACOM Unison utan att själva behöva investera i hårdvara eller utbildning av egen driftpersonal.

”Unison har verkligen möjliggjort en realisering av Security-as-a-Service och det finns många möjligheter att bygga vidare och utveckla tjänsten ytterligare”, fortsätter Magnus.