LÖSNINGAR

Är du en av de som ansvarar för säkerheten hos patienter, sjukvårdare och besökare på ett sjukhus? Är det tack vare dig som hundratals studenter på universitet kan studera, resenärer på flygplatser nå sina slutdestinationer och bankkunder göra säkra uttag ur bankomater utan att behöva oroa sig för säkerheten?

Vi finns här för att hjälpa dig att spinna ditt säkerhetsnät.  Med hjälp av våra integrerade lösningar kan du effektivisera säkerhetshantering inom segment såsom sjukvård, utbildning, flygplatser, företagsparker, kritisk infrastruktur, detaljhandel, transport samt bank och finans. Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om vilken lösning som bäst passar din verksamhet.

BANK OCH FINANS

FÖRETAGSPARKER

DETALJHANDELN

UNIVERSITET

KRITISK INFRASTRUKTUR