MJUKVARA

När du ska hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni  är en öppen, integrerad säkerhetsplattform den optimala lösningen. Vi uppdaterar oss ständigt om förändringar i säkerhetsutmaningar hos olika verksamheter. Dessa insikter i kombination med vår erfarenhet ligger till grund för utvecklingen av våra mjukvaruplattformar.

Lär känna PACOM Unison, säkerhetsplattformen som används till att säkra över 300 verksamheter runtom i Sverige.

VARFÖR SKA DU VÄLJA EN INTEGRERAD SÄKERHETSPLATTFORM?

Det är viktigt att göra en helhetsbedömning med hänseende till olika parametrar så som krav (och kostnad) på utbildning av respektive system kontra den integrerade lösningen, lösningens öppenhet i termer av integrationsmöjligheter, förekommer tidsbesparing vid hantering av information och händelser samt hur långsiktigt hållbar är lösningen.

Vår erfarenhet visar på att verksamheter med två eller fler undersystem och behov av ett förebyggande säkerhetsarbete får ut mycket mer värde av att samla alla sina system i en integrerad lösning jämfört med att hantera passer-, larm-, brand- och video som separata system. I slutändan handlar det om att den integrerade lösningen ska addera  mer värde än summan av involverade system.