SÄKERHET INOM SJUKHUS OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

Pågående förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn har resulterat i en markant förändring av hur vården efterfrågas och levereras idag. Definitionen av ”säkra sjukhus” håller på att förändras. Investeringar görs i nya universitetssjukhus samt sjukhus som byggs som kampus med flera byggnader som är anslutna och beroende av varandra i motsats till de isolerade anläggningar som är vanligt förekommande sedan tidigare.

Från att ha varit en lokalt hanterad samhällstjänst med en begränsad kundgrupp skiftar sjukhus numer till att bli globala destinationer med patienter som reser från olika delar i världen för att genomgå speciella behandlingar. Dessa förändringar inom sjukhussektorn och vårdmiljön skapar nya utmaningar inom sjukhussäkerhet.

Angereds sjukhus i Göteborg säkras av PACOM Unison.

SÄKRA DINA PATIENTER, ANSTÄLLDA, BESÖKARE OCH TILLGÅNGAR

Det är inte ovanligt att sjukvårdspersonal blir utsatta för våldsamt beteende i sin arbetsmiljö. En pålitlig, integrerad säkerhetslösning bör därför ha intuitivt hög nivå på gränssnitt som säkerställer att larm som genereras från en sändare (såsom panikknappar) omedelbart skickas till operatören. Källan till larmet ska kunna identifieras genom grafiska ritningar eller kartor eller genom att använda videoverifiering. Detta gör det möjligt för operatören att återställa enheten som initierade larmet samt utföra en mängd andra förebyggande åtgärder för att på ett proaktivt sätt behålla en hög säkerhetsnivå. Personal och patienter kan i sin tur känna sig trygga i vetskap om att omedelbara åtgärder kommer att vidtas vid en oförutsedd händelse.

Vår integrerade säkerhetslösning är utformad för att ge enkel hantering av larm, passerkontroll, brand, porttelefoni och videosystem som passar både små och stora sjukvårdsinrättningar. Detta gör att vår lösning passar utmärkt för sjukhus med höga krav på flexibilitet och användarvänlighet hos sitt säkerhetssystem.

ANPASSADE PASSERBEHÖRIGHETER OCH HANTERING AV TILLTRÄDE

Med hundratals människor som dagligen rör sig i en sjukhusbyggnad är det viktigt att rätt person har tillgång till rätt delar av anläggningen. Det är säkerhetslösningens uppgift att tillhandahålla verktyg för att smidigt kunna skräddarsy behörigheter, skapa tillfälliga passerkort eller tillgång till utvalda sektioner samt styra när på dygnet en person får ha åtkomst till ett område.

Säkerhetslösningen ska också hjälpa till med att minska på administrationen så att tid kan läggas på kärnverksamheten och högprioriterade uppgifter. Möjlighet till integration med externa behörighetssystem eller HR system är därmed ett måste. Säkerhetslösningen ska kunna generera tydliga rapporter om passer- och larmhändelser för att underlätta analys. 

 

Exempel på Unisons användargränssnitt

SKRÄDDARSY DITT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi har alla olika preferenser och vana av användargränssnitt. Ett främmande användargränssnitt kan vara en stor frustration i det dagliga arbetet och leda till minskad effektivitet och onödiga missar i säkerhetshanteringen. Möjligheten att anpassa användargränssnittet efter varje operatörs preferenser är därmed en viktig komponent i ett bra säkerhetssystem. Genom att kunna välja vilken information som ska presenteras på skärmen och strukturera informationen på ett sätt som är logiskt för den enskilde användaren blir hanteringen av systemet tidseffektivt och logiskt för varje enskild operatör. På samma sätt ska användarroller kunna skapas där en utvald roll har ett användargränssnitt med utplacerade verktygsfält, menyer och grafiska vyer. 

 

PACOM UNISON SOM ÖVERORDNAT SÄKERHETSSYSTEM

PACOM Unison är ett integrerat managementsystem för säkerhet som ger dig möjlighet att hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt. Unison gör stor framgång inom sjukhussektorn där bland annat Nya Karolinska Universitetssjukhuset och Angereds Närsjukhus i Göteborg har valt att implementera Unison som sitt överordnade säkerhetssystem.

Unisons möjlighet att kommunicera med olika undersystem gör det möjligt för dig att bevara dina ursprungliga system eller välja en kombination av leverantörer som du anser mest lämplig för din anlägging och föra samman dessa på en modern plattform. De olika undersystemen som ingår i Unison kan länkas ihop via så kallade ”intelligenta regler”. Dessa intelligenta regler kan innehålla ett stort antal uttryck som definierar vad, hur och när en viss åtgärd eller manöver skall aktiveras.