SENTRION

Sentrion® är en hårdvaruserie som lämpar sig bra i miljöer med behov av sammanhängande larmhantering och passeradministration. Säkerhetslösningen,  som är godkänd upp till högsta larmklass, byggs kring en integrerad centralenhet som kan utökas med tillbehör för ökad kapacitet och kostnadseffektiv uppbyggnad av systemet.

Tillsammans med den överordnade säkerhetsplattformen PACOM Unison ger Sentrion® möjlighet att bygga anläggningar bestående av tusentals dörrar och larmområden.