SÄKERHETSSYSTEM FÖR MUSEUM, KOMMUNER OCH OFFENTLIGA BYGGNADER

Offentliga byggnader så som museum, bibliotek och kommunhus är exempel på verksamheter där ett intensivt flöde av människor skapar behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av byggnaden. Personalen ska tryggt kunna lita på att deras utrymmen inte är åtkomliga för obehöriga, men samtidigt finns krav på brandsäkerhet och snabb utrymning om något skulle inträffa. Flexibilitet, öppenhet och möjlighet att ansluta till olika undersystem från tredjepartsleverantörer är därmed huvudkrav som dessa verksamheter ställer på bra säkerhetslösningar.

Vårt integrerade managementsystem för säkerhet passar utmärkt för olika typer av offentliga byggnader. Du kan integrera managementsystemet med befintlig säkerhetsutrustning så som kameror, larm- och passer centraler, brandsystem och porttelefoni. Alternativt kan du skräddarsy din mix av säkerhetssystem baserat på verksamhetens unika behov och koppla de till det överordnade managementsystemet för säkerhet.

Med vår säkerhetslösning kan du minska ditt beroende av att ha säkerhetsvakter som patrullerar på plats, då managementsystemet på ett intelligent och automatiserat sätt ger dig tillgång till information om olika delar av verksamheten samt verktyg som gör att du kan hantera säkerheten både på plats och på distans.

STOCKHOLMS KUNGLIGA OPERA SÄKRAS AV PACOM UNISON

Stockholms Kungliga Opera tillhandahåller hög säkerhet till sina 1000 anställda och över 240 000 besökare varje år. I grunden av säkerhetslösningen ligger PACOM Unison, en öppen, integrerad och flexibel managementplattform för säkerhet.  Se nedan video för att få en inblick i vilka säkerhetsutmaningar Rickard Qvarfordt, säkerhetschef på Stockholms Kungliga Opera dagligen möter och hur han hanterar dessa med hjälp av Unison.

SKRÄDDARSY DITT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi har alla olika preferenser och vana av användargränssnitt. Ett främmande användargränssnitt kan vara en stor frustration i det dagliga arbetet och leda till minskad effektivitet och onödiga missar i säkerhetshanteringen. Möjligheten att anpassa användargränssnittet efter varje operatörs preferenser är därmed en viktig komponent i ett bra säkerhetssystem. Genom att kunna välja vilken information som ska presenteras på skärmen och strukturera informationen på ett sätt som är logiskt för den enskilde användaren blir hanteringen av systemet tidseffektivt och logiskt för varje enskild operatör. På samma sätt ska användarroller kunna skapas där en utvald roll har ett användargränssnitt med utplacerade verktygsfält, menyer och grafiska vyer.

Exempel på Unisons användargränssnitt

PACOM UNISON SOM ÖVERORDNAT SYSTEM

PACOM Unison är ett integrerat managmentsystem för säkerhet som ger dig möjlighet att hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt.

Unison gör stor framgång inom sektorn för offentliga byggnader där vi har några av Sveriges största museum och en stor del av landets kommuner bland våra kunder.  

Unisons möjlighet att kommunicera med olika undersystem gör det möjligt för dig att bevara dina ursprungliga system eller välja en kombination av leverantörer som du anser mest lämplig för din anlägging och föra samman dessa på en modern plattform. De olika undersystemen som ingår i Unison kan länkas ihop via så kallade ”intelligenta regler”. Dessa intelligenta regler kan innehålla ett stort antal uttryck som definierar vad, hur och när en viss åtgärd eller manöver skall aktiveras.