PACOM KURSUTBUD

I allt säkerhetsarbete är tidig upptäckt med rätt åtgärd vägen mot att minimera konsekvenserna och kostnaderna av en säkerhetsrisk. I ett managementsystem som integrerar ett företags eller verksamhets hela tekniska säkerhetslösning skapas de bästa förutsättningarna för att genom korrekt lägesbild utföra de rätta skadebegränsande åtgärderna.

Vi håller en serie grundläggande kurser för våra slutanvändare och återförsäljare. Nedan kan du se det nuvarande kursutbudet . Du anmäler ditt intresse genom att mejla training.nordic@pacom.com

En bra utbildning ligger i både vårt och ditt intresse, då kunskap om systemet kan förebygga fel vid installation och drift vilket i sin tur sparar tid och onödiga kostnader.

TEKNIKER: 3 DAGARS GRUNDKURS PACOM UNISON SENTRION

Grundutbildningen är 3 dagar och vänder sig till personer som ska driftsätta och utföra service på Unison-installationer. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha förståelse för hur man driftsätter Sentrion centralenhet i PACOM Unison. Vidare ska kursdeltagarna självständigt kunna konfigurera larm och passersystemsfunktioner i PACOM Unison. Utbildningen varierar genomgång av teori och övningsuppgifter med praktiskt handhavande så att deltagaren själv verkligen får ”känna” på systemet.

 • Inloggning, operatörsfunktioner och roller
 • Användargränssnitt och grundläggande handhavande
 • Generella funktioner såsom filtrering, listor, surfning
 • Grundläggande konfiguration av Sentrion centralenhet
 • Konfigurering av larmfunktioner i PACOM Unison
 • Grundläggande funktioner för larminsamling samt handhavande för larmhantering
 • Handhavande för manövrering av systemet
 • Konfigurering av passersystemsfunktioner i PACOM Unison
 • Systemkrav, systemuppbyggnad och installation
 • Konfiguration av användargränssnitt, operatörsroller och grundläggande handhavande
 • Operatörer och operatörsgrupper
 • Larmkonfiguration
 • Larmhantering och larmstyrning
 • Loggar
 • Dagtyper och kalender
 • Grafikkonfiguration och grafikhantering
 • Programscheman
 • Åtgärdsprogrammering
 • Verktygsnoder
 • Blockprogrammering
 • Säkerhetskopiering och återställning av ett Unisonsystem

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Höstens kurstillfällen kommer snart!

TEKNIKER: 2 DAGARS FORTSÄTTNINGSKURS UNISON SENTRION

Fortsättningskursen är 2 dagar och vänder sig främst till tekniker som genomfört grundkursen PACOM Unison med Sentrion och syftar till att ge djupare kunskap om de möjligheter som Sentrion erbjuder. Personer som tillskansat sig likvärdig kunskap via praktiskt arbete eller likvärdig grundkurs och har behov av att få en grundlig teknisk genomgång och förståelse för Unison tillsammans med Sentrion S3, har även de stor nytta av denna kurs.

Målet med denna kurs är att deltagaren självständigt skall kunna:

 • Planera och driftsätta både enklare och avancerade funktioner för larmstyrning och larmhantering
 • På bästa sätt kunna hantera och genomföra förändringar i en befintlig anläggning
 • Uppnå kunskap om hur Unison i kombination med Sentrion bäst konfigureras för att få en autonom och driftsäker anläggning
 • Få insikt och kunskap om de avancerade funktioner som finns tillgängliga för att hantera olika kunders behov
 • Hantera Unisons närvarzoner och konfigurera funktion för antipassback i Sentrion.
 • Felsöka och utföra teknisk service

Målgruppen för denna kurs är projektledare, driftsättare, tekniker samt servicetekniker.

Förkunskaper som krävs är god PC-vana, genomförd grundutbildning PACOM Unison med Sentrion eller likvärdig Unison-utbildning samt goda kunskaper rörande larm- och säkerhetssystem och tillträdeskontroll/passersystem.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Höstens kurstillfällen kommer snart!

PROJEKTÖR: 1 DAGS PROJEKTERINGSKURS SENTRION S3

För att minimera installationstiden och maximera kundnyttan måste du veta vilka möjligheter som kombinationen Unison/Sentrion erbjuder. Denna 1-dags projekteringskurs ger dig en god inblick i såväl funktioner och enheter som anpassningar och möjligheter.

Efter utbildningen ska du självständigt kunna planera installation och konfiguration av Sentrion-S3 i kombination med Unison samt verifiera systemkrav mot förfrågningsunderlag. Goda kunskaper i säkerhetssystem så som inbrottslarm och passagekontrollsystem krävs, samt kännedom om Unison som integrationsplattform.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Höstens kurstillfällen kommer snart!