PACOM KURSUTBUD

I allt säkerhetsarbete är tidig upptäckt med rätt åtgärd vägen mot att minimera konsekvenserna och kostnaderna av en säkerhetsrisk. I ett managementsystem som integrerar ett företags eller verksamhets hela tekniska säkerhetslösning skapas de bästa förutsättningarna för att genom korrekt lägesbild utföra de rätta skadebegränsande åtgärderna.

Vi håller en serie grundläggande kurser för våra slutanvändare och återförsäljare. Nedan kan du se det nuvarande kursutbudet . Du anmäler ditt intresse genom att mejla ernesto.guerrero@pacom.com En bra utbildning ligger i både vårt och ditt intresse, då kunskap om systemet kan förebygga fel vid installation och drift vilket i sin tur sparar tid och onödiga kostnader.

[eduadmin-listview hidesearch]