PACOM HÅRDVARA

Vilken hårdvara som bäst passar din anläggning bestäms av din dagliga verksamhet och de behov din organisation har i termer av aktiviteter kopplade till passer-, larm- och  övervakning.  Vi erbjuder två hårdvaruserier, PACOM 8000 och Sentrion, vilka bygger på moduler där du endast väljer mängd och typ av komponenter som passar dina behov just nu, så har du möjlighet att utöka din säkerhetslösning i takt med att din verksamhet växer.

Är du på jakt efter information om någon av de kompletterande produkter från tredjepartsleverantörer som vi erbjuder som del av vår helhetsservice? Kontakta i så fall din lokala PACOM representant för mer information.