SÄKERHET I HAMNAR

Hamnar runt om i världen står inför det stora ansvaret att säkerställa hög säkerhet för personal, passagerare och gods. Säkerhet i hamnar omfattar  både hot på land i anslutning till hamnen såsom stöld av last, lager eller fartyg förtöjda i hamnen samt skydd från potentiella terrorattacker på hamnar och de fartyg som transporteras mellan hamnarna.

Bild på fartyg parkerat i en hamn

SKYDDA DIN PERSONAL, PASSAGERARE OCH GODS

Vår integrerade säkerhetslösning gör att hamnar kan implementera sin skyddsplan. Skyddsplanen täcker bland annat vem som kan få tillgång till hamnen, hur man identifierar individer i hamnområdet , och hur man kan säkerställa den fysiska säkerheten för hamnen, inklusive dess byggnader och infrastruktur, från land och från havet.

Möjligheten att integrera vår säkerhetslösning med befintliga säkerhetssystem såsom larm och passerkontroll, video, porttelefoni samt HR-system gör vår lösning kostnadseffektiv och ger samtidigt en enhetlig plattform där information från alla undersystem kan samlas in, analyseras och åtgärdas. Vår lösning ger också en grafisk översikt över alla system i hamnen vilket gör det enkelt och snabbt att identifiera källan till aktiva larm med möjlighet att hämta live-video från platsen. När ett larm aktiveras, kan operatören tvingas att visa instruktioner som innehåller till exempel berörda myndigheter att kontakta i händelse av olika typer av säkerhetsöverträdelse , innan larmet kan återställas.

Exempel på Unisons användargränssnitt

SKRÄDDARSY DITT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi har alla olika preferenser och vana av användargränssnitt. Ett främmande användargränssnitt kan vara en stor frustration i det dagliga arbetet och leda till minskad effektivitet och onödiga missar i säkerhetshanteringen. Möjligheten att anpassa användargränssnittet efter varje operatörs preferenser är därmed en viktig komponent i ett bra säkerhetssystem. Genom att kunna välja vilken information som ska presenteras på skärmen och strukturera informationen på ett sätt som är logiskt för den enskilde användaren blir hanteringen av systemet tidseffektivt och logiskt för varje enskild operatör. På samma sätt ska användarroller kunna skapas där en utvald roll har ett användargränssnitt med utplacerade verktygsfält, menyer och grafiska vyer.

PACOM UNISON SOM ÖVERORDNAT SYSTEM

PACOM Unison är ett integrerat managmentsystem för säkerhet som ger dig möjlighet att hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt.

Unison gör stor framgång inom transportsektorn där bland annat Stena Line och Stockholms Hamnar har valt att implementera Unison som sitt överordnade säkerhetssystem.

Unisons möjlighet att kommunicera med olika undersystem gör det möjligt för dig att bevara dina ursprungliga system eller välja en kombination av leverantörer som du anser mest lämplig för din anlägging och föra samman dessa på en modern plattform. De olika undersystemen som ingår i Unison kan länkas ihop via så kallade ”intelligenta regler”. Dessa intelligenta regler kan innehålla ett stort antal uttryck som definierar vad, hur och när en viss åtgärd eller manöver skall aktiveras.