INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM FÖR FLYGPLATSER

Tusentals anställda och passagerare såväl som hundratals företag rör sig dagligen omkring på en flygplats. Yttre hot så som terrorism ställer höga krav på hantering av säkerhet där övervakning, larm och passerkontroll integreras på ett lättåtkomligt sätt för snabb verifiering vid misstanke om säkerhetshot.

Behörighetshantering och noga översikt över vilka individer som rör sig inom olika delar av flygplatsen är ett måste. Mängden av information och aktiviteter att hålla under uppsyn och jobba förebyggande med ställer krav på automatiserat managementsystem för säkerhet som kan presentera samtliga delar på ett enda användargränssnitt.

Ett bra säkerhetssystem för flygplatser ska ha flexibiliteten att integrera mot befintliga säkerhetssytem för att bevara den ursprungliga investeringen och samtidigt kunna erbjuda öppenheten för dig som kund att välja en mix av undersystem som passar din flygplats unika behov. Du ska kunna byta ut komponenter i din säkerhetslösning i framtiden utan att behöva byta ut hela säkerhetslösningen eller fastna i ett beroende gentemot en enda leverantör.

Bild på flygplats, ett segment där PACOM Unison gör stor framgång

INTEGRERA LARM, PASSERKONTROLL, VIDEO OCH LOKALA UNDERSYSTEM

Ett kostnadseffektivt och framtidssäkert managementsystem för säkerhet har förmågan att integrera larm, passerkontroll och video samt undersystem så som ett flygplats lokala personalhanteringssystem.  Integrationen innebär att tillkopplade system kan samtliga hanteras från ett gemensamt användargränssnitt så att användaren slipper växla mellan olika program för att tillgå information och verktyg.

Managementsystemet för säkerhet ska kunna klara av att hantera stora användardatabaser där olika typer av passerbehörigheter kan kopplas till användarna baserat på typ av område, dagtyp eller klockslag. Kameror ska kunna hanteras centralt och kopplas till larm så att videoverifiering automatiskt aktiveras i händelse av larm.

Exempel på Unisons användargränssnitt

SKRÄDDARSY DITT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi har alla olika preferenser och vana av användargränssnitt. Ett främmande användargränssnitt kan vara en stor frustration i det dagliga arbetet och leda till minskad effektivitet och onödiga missar i säkerhetshanteringen. Möjligheten att anpassa användargränssnittet efter varje operatörs preferenser är därmed en viktig komponent i ett bra säkerhetssystem. Genom att kunna välja vilken information som ska presenteras på skärmen och strukturera informationen på ett sätt som är logiskt för den enskilde användaren blir hanteringen av systemet tidseffektivt och logiskt för varje enskild operatör. På samma sätt ska användarroller kunna skapas där en utvald roll har ett användargränssnitt med utplacerade verktygsfält, menyer och grafiska vyer.

PACOM UNISON SOM ÖVERORDNAT SYSTEM

PACOM Unison är ett integrerat managmentsystem för säkerhet som ger dig möjlighet att hantera passer-, larm-, brand-, video- och porttelefoni från ett enda intuitivt användargränssnitt.

Unison gör stor framgång inom transportsektorn där fyra av Sveriges största flygplatser har valt att implementera Unison som sitt överordnade säkerhetssystem.

Unisons möjlighet att kommunicera med olika undersystem gör det möjligt för dig att bevara dina ursprungliga system eller välja en kombination av leverantörer som du anser mest lämplig för din anläggning och föra samman dessa på en modern plattform. De olika undersystemen som ingår i Unison kan länkas ihop via så kallade ”intelligenta regler”. Dessa intelligenta regler kan innehålla ett stort antal uttryck som definierar vad, hur och när en viss åtgärd eller manöver skall aktiveras.