VAD ÄR EN PACOM 8000 CENTRALENHET?

PACOM 8000 centralenheter är en hårdvarukomponent som används till att administrera, styra och övervaka larm- och passeraktiviteter i din verksamhet. Centralerna lämpar sig bra både i kampusliknande miljöer och hos organisationer som har sina anläggningar utspridda geografiskt.

VARFÖR SKA DU VÄLJA EN PACOM 8000 CENTRALENHET?

Alla våra centralenheter kan användas till både larm- och passeradministration. Du får därmed ut mer värde jämfört med att ha två separata system som styr larm- respektive passeraktiviteter. Denna typ av integration möjliggör avancerade inställningar som ger dig tillgång till kvalitativ information om larm- och passerhändelser samt en djup nivå på passeradministration.

Centralenheterna bygger på en modulär lösning där du endast väljer de komponenter som passar dina behov just nu, så har du möjlighet att utöka din säkerhetslösning i takt med att din verksamhet växer. När det är dags att uppgradera centralenheterna kan detta göras från fjärr utan att riskera driftstörningar eller systemavbrott.

Tack vare möjligheten att hantera både larm- och passer via samma centralenhet behövs  ingen extern länk som sammanför kommunikationen mellan larm- och passerhändelser. Detta gör att exempelvis en dörr som programmerats till att automatiskt låsas om ett larm skulle gå fortfarande går i lås även om nätverkskommunikationen ligger nere.