PACOM GROUP OCH TLAB WEST FÖRDJUPAR SAMARBETET

PACOM och TLAB West AB har tecknat ett avtal om ett strategiskt samarbete angående distribution av det integrerade säkerhetssystemet Sentrion. PACOM har genom sin integrerade säkerhetsplattform Unison skördat stora framgångar inte minst på den Nordiska marknaden. Genom detta samarbete kommer PACOM att ytterligare förstärka värdet för sina kunder genom att erbjuda ännu större valfrihet av integrationsmöjligheter mot Unison. [...]